Προώθηση χωρίς σχέδιο. Ξανασκέψου το.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διάφορες επιχειρήσεις δοκιμάζουν την προώθηση των προιόντων και υπηρεσιών τους μέσω του Διαδικτύου. Είναι μια πρακτική που προσφέρει ωφέλη στις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και στο κοινό στο οποίο απευθύνονται, αφού τους δίνεται η ευκαιρία για αμφίδρομη ειλικρινή επικοινωνία με την πελατειακή τους βάση. Στηρίζεται όμως η πρακτική αυτή σε ένα ολοκληρωμένο προωθητικό σχέδιο, που να διασφαλίζει και την αποτελεσματικότητα της όλης διεργασίας?

 

Όλοι προωθούν. Γίνεται όμως σωστά και αποτελεσματικά?

Το να ξεκινήσει για παράδειγμα μια επιχείρηση τις αναρτήσεις στα διάφορα Κοινωνικά Δίκτυα είναι σχετικά εύκολο και απλό. Είναι όμως αυτές οι αναρτήσεις αποτελεσματικές? Έχουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά που πρέπει? Στοχεύουν με επιτυχία το κοινό στο οποίο απευθύνονται? Μεταφέρουν αποτελεσματικά το μήνυμα που θέλει η επιχείρηση να επικοινωνήσει? Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν στοιχεία που χρήζουν σωστού καθορισμού, έτσι ώστε η όλη προωθητική μας εκστρατεία να βασίζεται πάνω στις διαχρονικές αρχές και θεωρίες του Marketing. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας θορύβου που θα δυσκολέψει την επικοινωνία και ενδεχομένως να κουράσει και να εκνευρίσει τον αποδέκτη. Σας έτυχε καμιά φορά να ακούτε κάποιο να μιλά χωρίς να λέει κάτι ουσιαστικό? Κάπως έτσι θα καταλήξει και η επικοινωνία μας αν η προσπαθεια αυτή δεν είναι προσεγμένη και δομημένη σωστά από την αρχή.

 

Χωρίς σχέδιο δεν πας πουθενά.

Η οργάνωση και ο κατάληλος καθορισμός των προωθητικών μας ενεργειών είναι κρίσημης σημασίας. Ένα ολοκληρωμένο προωθητικό σχέδιο θα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε μια δομημένη προσέγγιση την οποία θα μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε αν κριθεί απαραίτητο μετά την αξολόγηση των προσπαθειών μας. Ένα ολοκληρωμένο προωθητικό σχέδιο αγγίζει θέματα που άπτονται θεμάτων στρατηγικής της επιχείρησης, του οράματος και της αποστολής της. Λαμβάνει υπόψη θέματα τμηματοποίησης στόχευσης και τοποθέτησης. Περιλαμβάνει σωστά καθορισμένους δείκτες μέτρησης απόδοσης και σωστής επιλογής των επικοινωνιακών καναλιών που θα υιοθετηθούν. Θέματα προυπολογισμού δεν πρέπει επίσης να παραβλέπονται. Μπορεί η προώθησης μας να αναπτύσσει νέες πωλήσεις, είναι όμως η εκστρατεία μας κερδοφόρα?

 

Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης είναι θέμα μεθοδολογίας

Η χρήση, από τις επιχειρήσεις, του Διαδικτύου ως μέσο προώθησης, αποτελεί πηγή διαφοροποίησης, μείωσης κόστους και βελτιστοποίησης της απόδοσης των προωθητικών τους ενεργειών. Το σημαντικό για διασφάλιση επιτυχίας, είναι οι ενέργειες αυτές να στηρίζονται στις διαχρονικές αρχές και θεωρίες του Μάρκετινγκ και να ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο προωθητικό σχέδιο.

Με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Μάρκετινγκ, έχουμε αναπτύξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ“. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για να μπορέσετε να προωθήσετε την επιχείρηση σας στο Διαδίκτυο με επιτυχία.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *